מיכאל צור
להיות מומחה במשא ומתן decor
להיות מומחה במשא ומתן decor
Course Preview   FREE Lesson 3
החשיבות בתיקוף
Course Preview   FREE Lesson 4
מה עושים כאשר התשובה שלילית
Course Preview   FREE Lesson 1
הקדמה
Course Preview   FREE Lesson 1
הקדמה
Course Preview   FREE Lesson 2
פורום
Course Preview   FREE Lesson 6
הבדלים תרבותיים
Course Preview   FREE Lesson 3
כל סכום שהובא למשא ומתן, מהווה תקדים
Course Preview